info

 

Wat is FSC ?

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

zie voor meer informatie www.fscnl.org

----------------------------------------------------------------------------

Wat is PEFC ?

PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen".
Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu en in de toekomst.

Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt, dit noemen we Chain of Custody, kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

zie voor meer informatie www.pefcnederland.nl

----------------------------------------------------------------------------

Wat betekent de papierverwijderingsbijdrage

zie voor de meest actuele informatie www.prn.nl

 


Vorige: contact
Volgende: Kleur profielen